data.regjeringen.no

Denne datatjenesten tilbyr et begrenset antall datasett fra regjeringen.no. Dataene er gratis og gir de som ønsker det tilgang til å hente ut datamateriell og bygge egne tjenester.

Datasett

Dokumenter

Oversikt over dokumenter utgitt av statsministerens kontor og departementene. Foreløpig er NOU-er, stortingsmeldinger og proposisjoner tilgjengelige som åpne data.

Regjeringer

Oversikt over aktiv og historiske regjeringer inkludert statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

Departementer

Oversikt over aktive og historiske departementer med avdelinger.

Styrer, råd og utvalg (SRU)

Oversikt over aktive og historiske styrer, råd og utvalg og dens medlemmer.

Slik benytter du regjeringens åpne data

For å benytte deg av regjeringens åpne data kan du enten laste ned statiske datasett eller registrere deg og bruke API. Les mer om datatjenesten.