data.regjeringen.no

Denne datatjenesten gir alle som vil tilgang til innholdet i regjeringens databaser. Utviklere, journalister, forskere og andre interessenter kan hente ut datamaterialet og bygge egne tjenester.

Datasett

SRU: Statlige styrer, råd og utvalg

Oversikt over aktive og historiske styrer, råd og utvalg og dens medlemmer.

Alle datasett