data.regjeringen.no

Denne datatjenesten tilbyr et begrenset antall datasett fra regjeringen.no. Dataene er gratis. De som ønsker kan selv hente ut data.

Datasett

Dokumenter

Oversikt over dokumenter utgitt av statsministerens kontor og departementene. Foreløpig er NOU-er, stortingsmeldinger og proposisjoner tilgjengelige som åpne data.

Regjeringer

Oversikt over aktiv og historiske regjeringer inkludert statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

Departementer

Oversikt over aktive og historiske departementer med avdelinger.

Styrer, råd og utvalg (SRU)

Oversikt over aktive og historiske styrer, råd og utvalg og dens medlemmer.