Denne databasen inneholder oversikt over hvilke styrer, råd, nemnder og utvalg som finnes i norsk forvaltning, faste og midlertidige. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har driftsansvaret for basen mens redaktøransvaret ligger hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Mer informasjon om styrer, råd og utvalg finnes på regjeringen.no.