Personvernerklæring

Opplysninger om offentlig oppnevnte styrer, råd, utvalg og nemnder og medlemmene i disse skal være tilgjengelige for allmennheten i en offentlig, søkbar database.

Ansvar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er ansvarlig jf. personopplysningsloven § 2 første ledd nr. 4 for behandling av personopplysninger som samles inn til bruk i tjenesten. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er KMDs databehandler jf. personopplysningsloven § 2 første ledd nr. 5 for denne tjenesten, og har det daglige ansvaret for tjenesten. DSS benytter Evry Norge AS som leverandør til drift av nettstedet. DSS' rolle som databehandler er regulert gjennom databehandleravtalen mellom departementene og DSS. DSS har en egen databehandleravtale med Evry.

Formålet med tjenesten er å vise følgende informasjon om organene:

  • Formål, oppgaver og mandat
  • Kontaktinformasjon
  • Virkeperiode
  • Medlemmer og sammensetning

All behandling av personopplysninger skal ha et rettslig grunnlag. Med grunnlag i personopplysningsloven § 8d, som åpner for behandling av personopplysninger for å utføre en oppgave av allmenn interesse, har KMD besluttet å samle inn og behandle opplysningene i tjenesten.

Personopplysninger som samles inn om oppnevnte medlemmer av organer, er: etternavn, mellomnavn, fornavn, kjønn, fødselsdato, land, adresse i folkeregisteret, postnummer, poststed, epostadresse, telefonnummer, hvilket utvalg vedkommende er knyttet til og rolle i utvalg.

Departementene som er ansvarlig for oppnevning av organene, henter inn opplysningene fra det enkelte medlemmet i organet, og legger dem inn i tjenesten. Det samles ikke inn opplysninger som er taushetsbelagt.

Opplysningene om personene er av historisk interesse. Disse slettes derfor ikke.

Opplysningene er tilgjengelige for søk og nedlastning gjennom en åpen søkefunksjon.

Den som er registrert i tjenesten, har rett til innsyn i egne personopplysninger, samt rett til retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

Personopplysningene sikres mot tilgang fra uvedkommende. De som har rettigheter til å endre opplysninger, har fått opplæring i bruk av basen. Når det foretas endringer i opplysningene, blir dette logget slik at disse endringene vil være sporbare.

IP-adressen til den som benytter seg av den offentlige tjenesten, er ikke tilgjengelig for andre enn driftsleverandør. Utlevering til utenforstående skal ha hjemmel i lov.

Informasjonskapsler (cookies)

For ikke innloggende brukere

ASP.NET_SessionId: Sesjonsinformasjonskapsel som er nødvendig for at nettstedet skal fungere, og blir definert når siden lastes. Denne slettes når du lukker nettleseren.

Google analytics:

_ga (data.regjeringen.no): varighet 2 år.
_gid (data.regjeringen.no): varighet 24 timer
_ga (regjeringen.no): varighet 2 år.
_gid (regjeringen.no): varighet 24 timer

Disse cookiene brukes for å skille brukere fra hverandre. De inneholder informasjon om versjon av Google Analytics, en id og informasjon om når cookien ble laget. Det er to sett av cookies da det både utarbeides statistikk for data.regjeringen.no separat og for regjeringen.no samlet.

Tillegg for innloggede brukere (lages ikke for ikke-innloggede brukere)

.AspNet.ApplicationCookie: er bruker sin verifisering på at man er logget inn.

_RequestVerification_token: brukes for å for å sikre kommunikasjonen til nettleseren din. Denne informasjonskapselen slettes når du lukker nettleseren.

_epiXSRF: brukes av EPiserver for å beskytte innlogget bruker mot XSRF-angrep (Cross-site request forgery)

Kontakt

Behov for retting av opplysninger, klage på feil eller andre spørsmål, kan rettes til DSS gjennom e-postadressen sru@dss.dep.no