Dokumentasjon

Gjeldende dokumentasjon for løsningen er å finne på Depweb:
(Depweb er kun tilgjengelig for innloggede brukere på departementsnettet.)

https://intra.dep.no/depweb/tjenester/nettsteder/sru/dokumentasjon/id94052/

Kontakt

Har du problemer, spørsmål eller forslag til forbedringer? Ta kontakt med sru@dss.dep.no.