Eksport

Data fra SRU: Styrer, råd og utvalg kan eksporteres til XSLX-format. XLSX-filer kan enkelt åpnes i Microsoft Excel, Open Office Calc, Numbers for Mac, Google sheets og tilsvarende regneark-programmer.

Søk

Søk etter styrer, råd og utvalg og deres medlemmer. 

Søk i Styrer, råd og utvalg (SRU)

Last ned dataFilformat for nedlasting er XLSX.