Personvernerklæring

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har koordinerende ansvar for drift og utvikling av data.regjeringen.no.

Logging

Alle forespørsler etter data blir logget. Logging av forespørsler blir utført for å kunne lage en statistikk som viser bruksmønster for datatjenesten. En slik statistikk kan være nyttig for å vurdere eventuelle forbedringer av tjenesten. Forespørrers ip-adresse blir kryptert for anonymisering.

Personopplysninger i datasett

Noen datasett inneholder personopplysninger. Opplysningene om personene er av historisk interesse og slettes derfor ikke.

Den som er registrert i tjenesten, har rett til innsyn i egne personopplysninger, samt rett til retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

Personopplysningene sikres mot tilgang fra uvedkommende. De som har rettigheter til å endre opplysninger, har fått opplæring i bruk av basen. Når det foretas endringer i opplysningene, blir dette logget slik at disse endringene vil være sporbare.

Informasjonskapsler (cookies)

ASP.NET_SessionId: Sesjonscookie som er nødvendig for at nettstedet skal fungere, og blir definert når siden lastes. Denne slettes når du lukker nettleseren.

Google analytics:
_ga (data.regjeringen.no): varighet 2 år.
_gid (data.regjeringen.no): varighet 24 timer
_ga (regjeringen.no): varighet 2 år.
_gid (regjeringen.no): varighet 24 timer

Disse cookiene brukes for å skille brukere fra hverandre. De inneholder informasjon om versjon av Google Analytics, en id og informasjon om når cookien ble laget. Det er to sett av cookies da det både utarbeides statistikk for data.regjeringen.no separat og for regjeringen.no samlet.

Kontakt

Behov for retting av opplysninger, klage på feil eller andre spørsmål, kan rettes til DSS gjennom e-postadressen data@dss.dep.no

SRU: Statlige styrer, råd og utvalg

Det er utarbeidet en egen personvernerklæring for SRU: Statlige styrer, råd og utvalg.