Om statiske datasett

Datasett er en samling med strukturerte data som kan lastes ned og bearbeides videre. Her finner du informasjon om formater og tilgjengelige datasett.

Tilgjengelige datasett

Foreløpig er følgende data tilgjengelig:

Dokumenter

Regjeringer

Departementer

Styrer, råd og utvalg (SRU)

Format

Datasettene er statiske datafiler og er tilgjengelig i ulike format. Tilgjengelige formater varier noe fra datasett til datasett. Du kan lese mer om de tilgjengelige formatene for de enkelte datasettene over.