Bruksvilkår

Vilkårene for bruk følger til enhver tid gjeldende Norsk lisens for offentlige data

Legg spesielt merke til følgende:

  • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) tar ikke ansvar for konsekvenser som følge av feil i systemet.
  • Data.regjeringen.no skal oppgis som kilde ved bruk av data fra tjenesten.
  • Dataene skal ikke presenteres på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreies eller fremstilles uriktig.

Les grundig alle vilkårene for bruk i den standardiserte lisensen for offentlige data  Norsk lisens for offentlige data (NLOD) fra desember 2011.