Om APIet til data.regjeringen.no

Regjeringens API kan benyttes for å utvikle tjenester og applikasjoner. APIet er gratis og tilgjengelig for alle.

API

Et API (Application Programming Interface) er et programmeringsgrensesnitt som gjør det mulig å foreta spørringer for å hente ut spesifikk data i et datasett. Regjeringens API er et såkalt REST-API, der du bare behøver en adresse for å få ut data.

Hensikten med APIet er at det skal være enkelt å implementere og benytte seg av tilgjengelige data. Ved å bruke regjeringens API kan du som utvikler lage egne tjenester som automatisk oppdateres så fort det skjer en forandring i regjeringens database. 

Registrering og bruk av API-nøkkel

Hvis du registrer deg for bruk av datatjenesten vil du få tilsendt en API-nøkkel på din oppgitte e-postadresse.

Registrering for bruk av API

For å ta i bruk API-nøkkelen må du legge til parameteret key med nøkkelen når du sender forespørsel til APIet.

For eksempel: https://data.regjeringen.no/api/v1/departementer?key=[API-nøkkel]

Swagger

Swagger UI er et open source rammeverk som gjør det lett å dokumentere funksjonalitet i APIet, samtidig som det gjør det lettere for utviklere å oppdage funksjonalitet i APIet. Programmerere kan visualisere og teste API ressursene uten å skrive noe kode på forhånd. For å bruke Swagger UI må brukeren registrere seg for å få en API-nøkkel.

Swagger (dokumentasjon av API)

Teknisk beskrivelse av API

Teknisk beskrivelse og dokumentasjon angående formater, versjonering og begreper finnes under lenken nedenfor.

Overordnet teknisk beskrivelse av API