Om tjenesten

Regjeringens datatjeneste tilbyr uttrekk fra regjeringens databaser. Dataene er gratis og gir de som ønsker det tilgang til å hente ut datamateriell og bygge egne tjenester.

API og datasett

data.regjeringen.no tilbyr et API for maskinell nedlasting av data, og en manuell løsning for å hente utvalgte datasett. Les mer om bruk av regjeringens API og nedlasting av statiske datasett.

Fri tilgang

Dataene er gratis og er tilgjengelig for alle. Det er likevel viktig at du leser gjennom vilkårene før du brukeren dataene. Les vilkår for bruk.

Har du spørsmål eller trenger veiledning kan du kontakte oss på e-post data@dss.dep.no

Hvorfor åpne data?

Åpne data er et viktig verktøy for å sikre innsyn i regjeringens og departementenes arbeid. Regjeringen ønsker å styrke arbeidet med å å gjøre offentlige data tilgjengelig for viderebruk og gjenbruk. Les mer om regjeringens strategi for åpne data på regjeringen.no.