Styrer, råd og utvalg (SRU)

Her finner du oppdatert informasjon om regjeringens styrer, råd og utvalg samt deres medlemmer. For å få tilgang til data kan du enten søke i webapplikasjonen for SRU eller laste ned datasett.

Søk i Statlige styrer, råd og utvalg

Søk etter styrer, råd og utvalg og deres medlemmer i en egen web-løsning.

Søk i Styrer, råd og utvalg

Nedlastbare datasett

Datasettet inneholder opplysninger om organene samt oversikt over tidligere og aktive medlemmer. Dataene er tilgjengelig i Excel format. 

Filtrer utvalgetStyrer, råd og utvalg og deres medlemmer