Dokumentasjon for Regjeringer

Hent data for regjeringer fra 1814 og frem til i dag.

Bruk av API

For å benytte deg av Regjeringens API må du registrere deg. Du vil da motta en API-nøkkel på den oppgitte e-postadressen. Registrer deg her.

Swagger

Swagger UI er et open source rammeverk som gjør det lett å dokumentere funksjonalitet i APIet, samtidig som det gjør det lettere for utviklere å oppdage funksjonalitet i APIet.

Swagger (dokumentasjon for API)

Detaljert beskrivelse 

Her finner du detaljert beskrivelse av datasett som er tilgjengelig fra API som er knyttet til regjeringer. 

Eksporter liste med regjeringer basert på datoer

 • minfradatotid
 • maxfradatotid
 • mintildatotid
 • maxtildatotid

Eksempel url: https://data.regjeringen.no/api/v1/regjeringer/?minfradatotid=1990-01-01&api_key=abrakadabra

Datasettet inneholder en liste med generell informasjon om regjeringene; navn, parlamentariskgrunnlag, tiltredelsesgrunn osv. Statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere er ikke med her. Se beskrivelse av en enkelt regjering nedenfor for detaljer.

Uten filterparametere blir alle registrerte regjeringer fra 1814 og frem til i dag returnert.

Eksporter informasjon om en spesifikk regjering

Eksporter informasjon om en spesifikk regjering med utgangspunkt i en kjent id eller en spesifikk dato. Her kan man ha med parametere som gjør at statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere blir med i datasettet:

 • statsrader
 • statssekreterer
 • politiskeradgivere

Eksempel url: https://data.regjeringen.no/api/v1/regjering/?regjeringid=REGJ_ES_2013_10_16&statsrader=true&api_key=abrakadabra

Eksempel url: https://data.regjeringen.no/api/v1/regjering/?datotid=2017-01-01&statsrader=true&api_key=abrakadabra

Forskjellen på bruk av en spesifikk datotid og regjeringens id er at med en spesifikk datotid vil eventuelle lister med statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere bare inneholde de som var aktive på det spesifiserte tidspunktet. Uten regjeringens id eller dato antas tidspunkt som nåtid.

Datasettet inneholder generell informasjon om regjeringen; navn, parlamentarisk grunnlag, tiltredelsesgrunn osv., samt eventuelle lister med statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

Regjering

Eksempel: Erna Solbergs regjering

id
Eksempel: "REGJ_ES_2013_10_16"

kode
Eksempel: "ES"

navn
Eksempel: "Erna Solbergs regjering"

navn_pa_engelsk
Normalt ikke spesifisert. Eksempel: ‘null’

parlamentariskgrunnlag_type
Se beskrivelse av parlametariskgrunnlag type under støttedata typer for regjeringer

tiltredelsegrunn_type
Se beskrivelse av tiltredelsegrunn type under støttedata typer for regjeringer

fratredelsegrunn_type
Se beskrivelse av tiltredelsegrunn type under støttedata typer for regjeringer

statsrad_liste
Se beskrivelse av statsrad nedenfor

statssekreter_liste
Se beskrivelse av statssekreter nedenfor

politiskradgiver_liste
Se beskrivelse av politiskradgiver nedenfor

fra_dato
Dato for tiltredelse. Eksempel: "2013-10-16"

til_dato
Eventuell dato for fratredelse. Eksempel: ‘null’

fra_dato_tid
Her er det tatt med tidspunkt, som stort sett er normalisert til kl. 12.00. Dette fordi det er normalt å telle regjeringsdager med alle påbegynte dager. Eksempel: "2013-10-16 12:00:00"

til_dato_tid
Her er det tatt med tidspunkt, som stort sett er normalisert til kl. 12.00. Dette fordi det er normalt å telle regjeringsdager med alle påbegynte dager. Eksempel: ‘null’

Statsråd

Eksempel: Linda C. Hofstad Helleland

id
Eksempel: "STATSRAD_L_H_2018_01_17_REGJ_ES_2013_10_16"

regjering_id
Eksempel: "REGJ_ES_2013_10_16"

person
Se beskrivelse av datasettet for person

type
Se beskrivelse av statsrad type under støttedata typer for regjeringer

tittel
Eksempel: "Barne- og likestillingsminister"

tittel_pa_engelsk
Eksempel: "Minister of Children and Equality"

departement_id
Eksempel: "DEP_BLD_2016_04_01"

departement_leder
Viktig nå det er flere statsråder i ett departement. Eksempel: ‘false’|’true’

ansvarsomrade
Eksempel: ""

ansvarsomrade_pa_engelsk
Eksempel: ""

fra_dato
Dato for tiltredelse. Eksempel: "2018-01-17"

til_dato
Eventuell dato for fratredelse. Eksempel: ‘null’

fra_dato_tid
Her er det tatt med tidspunkt, som stort sett er normalisert til kl. 12.00. Dette fordi det er normalt å telle regjeringsdager med alle påbegynte dager. Eksempel: "2018-01-17 12:00:00"

til_dato_tid
Her er det tatt med tidspunkt, som stort sett er normalisert til kl. 12.00. Dette fordi det er normalt å telle regjeringsdager med alle påbegynte dager. Eksempel: ‘null’

Statssekretær

Eksempel: Thor Kleppen Sættem

id
Eksempel: "SEKR_TK_SE_2018_04_04_REGJ_ES_2013_10_16"

regjering_id
Eksempel: "REGJ_ES_2013_10_16"

statsrad_id
Eksempel: "STATSRAD_TM_W_2018_04_04_REGJ_ES_2013_10_16"

person
Se tidligere beskrivelse av person datasettet

type
Se beskrivelse av statssekreter type under støttedata typer for regjeringer

fra_dato
Dato for tiltredelse. Eksempel: "2018-04-04"

til_dato
Eventuell dato for fratredelse. Eksempel: ‘null’

fra_dato_tid
Her er det tatt med tidspunkt, som stort sett er normalisert til kl. 12.00. Dette fordi det er normalt å telle regjeringsdager med alle påbegynte dager. Eksempel: "2018-04-04 12:00:00"

til_dato_tid
Her er det tatt med tidspunkt, som stort sett er normalisert til kl. 12.00. Dette fordi det er normalt å telle regjeringsdager med alle påbegynte dager. Eksempel: ‘null’

Politisk rådgiver 

Eksempel: Christoffer Pederssen

id
Eksempel: "RADGIVER_CH_P_2018_04_23_REGJ_ES_2013_10_16"

regjering_id
Eksempel: "REGJ_ES_2013_10_16"

statsrad_id
Eksempel: "STATSRAD_TM_W_2018_04_04_REGJ_ES_2013_10_16"

person
Se tidligere beskrivelse av person datasettet

type
Se beskrivelse av politiskradgiver type under støttedata typer for regjeringer

fra_dato
Dato for tiltredelse. Eksempel: "2018-04-23",

til_dato
Eventuell dato for fratredelse. Eksempel: ‘null’

fra_dato_tid
Her er det tatt med tidspunkt, som stort sett er normalisert til kl. 12.00. Dette fordi det er normalt å telle regjeringsdager med alle påbegynte dager. Eksempel: "2018-04-23 12:00:00"

til_dato_tid
Her er det tatt med tidspunkt, som stort sett er normalisert til kl. 12.00. Dette fordi det er normalt å telle regjeringsdager med alle påbegynte dager. Eksempel: ‘null’

Eksporter støttedata for regjeringer og departementer

Eksempel url: https://data.regjeringen.no/api/v1/regjeringstottetyper&api_key=abrakadabra

Datasettet inneholder lister med gyldige verdier for ulike typer:

 • parlamentariskgrunnlag (flertall, mindretall etc.)
 • regjeringtilfragrunn (valg, mistillit etc.)
 • statsråd type (statsminister, vanlig, vikar etc.)
 • statssekretær type (vanlig, pressesekretær, vikar etc.)
 • politisk rådgiver type (vanlig, personlig rådgiver, vikar etc.)

Dette datasettet gjør det mulig for eksterne brukere å få oversikt over lovlige verdier for de ulike person relaterte attributt typene.

Alle støttedata typene har følgende parametere:

id
Eksempler på id er «PARLGRUNNLAG_FLERTALL» og «STATSRADTYPE_STATSMINISTER»

navn
Eksempler på navn er «Flertallsregjering» og «Statsminister».

navn_pa_engelsk
Eksempler på navn på engelsk er «Majority government» og «Prime Minister».

aktiv
Brukes for å indikere om typen er i aktiv bruk, eller bare for historisk informasjon.

sortering
Når denne har fått verdier kan den brukes for sortering som ikke er alfabetisk.

Noen støttedata typer har fått et par ekstra parametere:

 • presentasjon_tekst
 • presentasjon_tekst_pa_engelsk

De har skreddersydde verdier siden det i noen tilfeller ikke passer med standard «navn» og «navn_pa_engelsk».