Regjeringer

Her finner du oppdatert informasjon om regjeringer fra 1814 og frem til i dag. For å hente ut data kan du laste ned datasett.

Nedlasting av datasett

Datasettene inneholder generelle opplysninger om regjeringen samt oversikt over statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere som har sittet i regjeringen. 

Datasettene er tilgjengelige  i Excel format.

Filtrer listen