Dokumentasjon for personer

Hent data for personer som inngår i regjeringsdata eller i styrer, råd og utvalg.

Bruk av API

For å benytte deg av Regjeringens API må du registrere deg. Du vil da motta en API-nøkkel på den oppgitte e-postadressen. Registrer deg her.

Swagger

Swagger UI er et open source rammeverk som gjør det lett å dokumentere funksjonalitet i APIet, samtidig som det gjør det lettere for utviklere å oppdage funksjonalitet i APIet.

Swagger (dokumentasjon for API)

Detaljert beskrivelse 

Her finner du detaljert beskrivelse av personer.

Eksporter liste med personer 

 • fornavn (deler av person fornavn)
 • etternavn (deler av person etternavn)
 • minfodselsdato
 • maxfodselsdato
 • mindodsdato
 • maxdodsdato

Eksempel url: https://data.regjeringen.no/api/v1/personer/?fornavn=knut&minfodselsdato=1960-01-01&maxfodselsdato=1962-01-01&api_key=abrakadabra

Datasettet inneholder en liste med basis personinformasjon. Se beskrivelse av en enkeltperson nedenfor for detaljer.

Eksporter generell informasjon for en person

Eksporter generell informasjon om en person med person id

https://data.regjeringen.no/api/v1/person/?personid=PERSON_CE_W&api_key=abrakadabra   

Datasettet inneholder følgende basis informasjon om personen:

id
Unik id med basis i ledende bokstaver fra fornavn og etternavn. Eksempel: "PERSON_CE_W"

fornavn
Eksempel: "Carl E."

etternavn
Eksempel: "Wang"

fodselsdato
Dersom bare år er kjent er det dette som vises. Eksempel: "1930-05-25" eller "1930"

fodselsar
Eksempel: "1930"

dodsdato
Dersom bare år er kjent er det dette som vises. Dersom personen ikke er død vises ‘null’ Eksempel: "2016-02-05" eller "2016" eller ‘null’

dodsar
Dersom personen ikke er død vises ‘null’. Eksempel: "2016" eller ‘null’

kjonn_type
Se beskrivelse av kjønn type under støttedata typer for personer

Eksporter detaljerte data for en person

Eksporter detaljerte data for en person med person id 

Eksempel url: https://data.regjeringen.no/api/v1/persondetaljer/?personid=PERSON_LI_B&api_key=abrakadabra  

Datasettet inneholder detaljert informasjon om personen dersom dette er registrert (i tillegg til basis informasjonen):

 • adresse informasjon
 • partimedlemskap
 • biografi
 • personalia
 • utdanning
 • yrke
 • verv
 • utmerkelser
 • litteratur

Foreløpig er det bare lagt inn strukturerte data for:

 • adresse informasjon
 • partimedlemskap
 • biografi

Informasjon som nå ligger i fritekst «biografi» kan på sikt bli overført til de strukturerte datasettene:

 • personalia
 • utdanning
 • yrke
 • verv
 • utmerkelser
 • litteratur

Adresse informasjon

id
Eksempel: " ADRESSE_LI_B_1963_03_14"

postadresse
Eksempel: "Sørhorsfjord"

poststed
Eksempel: "BINDALSEIDET"

land_kode
Eksempel: "NO"

land_navn
Eksempel: "Norge"

fra_dato
Indikerer når adressen ble registrert (begynner å gjelde). Eksempel: "1963-03-14"

til_dato
Indikerer når adressen sluttet å gjelde. Eksempel: "1985-04-24" eller ‘null’

Partimedlemskap

id
Eksempel: " PARTIMEDLEM_LI_B_2011_01_01_PARTI_A_2011_01_01"

medlemskap_type
Se beskrivelse av parti medlemskap type under støttedata typer for personer

parti
Se beskrivelse av politisk parti

fra_dato
Indikerer når medlemskapet startet eller ble registrert. Eksempel: "2011-01-01"

til_dato
Eventuell slutt dato for medlemskap. Eksempel: ‘null’

Biografi

id
Eksempel: "BIO_LI_B"

biografi
Eksempel: " Født 14.03.1963. Stortingsperioder: Vararepresentant nr. 5 for Nordland ..."

Eksporter støttedata for personer

Eksempel url: https://data.regjeringen.no/api/v1/personstottetyper&api_key=abrakadabra

Datasettet inneholder lister med gyldige verdier for ulike typer:

 • kjønn (mann, kvinne, annet)
 • partimedlemskap (leder, medlem)
 • verv (offentlig, organisasjon etc.)
 • utdanning (utdanning, lærling, fagbrev)
 • litteraturrolle (forfatter, medforfatter, bidragsyter etc.)

Dette datasettet gjør det mulig for eksterne brukere å få oversikt over lovlige verdier for de ulike person relaterte attributt typene.

Alle støttedata typene har følgende parametere:

id
Eksempler på id er «KJONN_MANN», «PARTIMEDLEMTYPE_LEDER» og «VERVTYPE_OFFENTLIG»

navn
Eksempler på navn er «Mann», «Leder» og «Offentlige verv»

navn_pa_engelsk
Bare definert når nødvendig. Eksempler på navn på engelsk er «Male».

aktiv
Brukes for å indikere om typen er i aktiv bruk, eller bare for historisk informasjon.

sortering
Når den er spesifisert kan den brukes for sortering som ikke er alfabetisk.