Personer

Her finner du oppdatert informasjon om personer som inngår i regjeringsdata eller i styrer, råd og utvalg. For å hente ut data om personer kan du benytte deg av regjeringens API. Det er ikke laget datasett for nedlasting av personer enda.

API

Ved å bruke regjeringens API kan du som utvikler lage egne tjenester som automatisk oppdateres så fort det skjer en endring i regjeringens database. Mer om bruk av regjeringens API.

Datasett

Det er foreløpig ikke laget datasett for nedlasting av personer.