Dokumentasjon for dokumenter

Hent data for dokumenter. Foreløpig er NOUer, meldinger og proposisjoner tilgjengelig som åpne data.

Bruk av API

For å benytte deg av Regjeringens API må du registrere deg. Du vil da motta en API-nøkkel på den oppgitte e-postadressen. Registrer deg her.

Swagger

Swagger UI er et open source rammeverk som gjør det lett å dokumentere funksjonalitet i APIet, samtidig som det gjør det lettere for utviklere å oppdage funksjonalitet i APIet.

Swagger (dokumentasjon for API)

Detaljert beskrivelse 

Her finner du detaljert informasjon om datasett som er tilgjengelig fra API som er tilknyttet dokumenter.

Eksporter liste med informasjon om dokumenter

  • publikasjontypekode (obligatorisk)
  • publikasjoneier
  • minpublikasjondatotid
  • maxpublikasjondatotid

Eksempel url: https://data.regjeringen.no/api/v1/publikasjoner/?publikasjonTypeKode=stm&minPublikasjonDatoTid=2015-01-01&maxPublikasjonDatoTid=2016-01-01&api_key=abrakadabra

Datasettet inneholder en liste med informasjon om dokumenter. Se beskrivelse av et enkelt dokument nedenfor for detaljer.

Med bare "publikasjonTypeKode" parameter kommer alle dokumenter av denne typen.

Eksporter informasjon om et spesifikt dokument

Eksporter informasjon om et spesifikt dokument med utgangspunkt i en kjent id.

Eksempel url: https://data.regjeringen.no/api/v1/publikasjon?publikasjonId=PUB_PRP_2014_2015_0052_000_DDD&api_key=abrakadabra

Datasettet inneholder generell informasjon om dokumentet. Datasettet har følgende parametere:

id
Eksempel: "PUB_PRP_2017_2018_0082_000_DDD"

unik_id
Eksempel: "prp201720180082000ddd"

page_id
PageId på regjeringen.no. Eksempel: "id2596653"

sprak_type
Se beskrivelse av språk type under støttedata typer for publikasjoner

tittel
Eksempel: "Prop. 82 L (2017–2018)"

rpub_tittel
Eksempel: "Endringer i barnelova og statsborgerloven …"

undertittel
Eksempel: «Globalisering og handel»

ingress
Eksempel: "Proposisjonen gjelder …"

type
Se beskrivelse av publikasjon type under støttedata typer for publikasjoner

publikasjon_dato_tid
Eksempel: "2018-04-10 11.45.00"

utgiver
Navn på departement som opprinnelig utgav publikasjonen. Eksempel: "Barne- og likestillingsdepartementet"

eier
Navn på departement som i dag er ansvarlig for publikasjonen. Eksempel: "Barne- og likestillingsdepartementet"

tema_liste
Liste med tema som publikasjonen er merket med. Eksempel: "Familie og barn", "Innvandring og integrering", "Politi og kriminalitetsbekjempelse"

metadata_liste
Dette er en liste med navn/verdi par som kan legges til en publikasjon. Per dags dato er det ingen metadata som kommer med når vi importerer publikasjon data fra regjeringen.no.

format_type_liste
Se beskrivelse av publikasjon format type under støttedata typer for publikasjoner

publikasjon_base_url
For nedlastning av publikasjonsfiler. Legg til ønsket publikasjon formatkode med ‘.’ foran for å laste ned fil på ønsket format. Eksempel: "https://www.regjeringen.no/id2596653"

Eksporter støttedata typer for dokumenter

https://data.regjeringen.no/api/v1/publikasjonstottetyper&api_key=abrakadabra

Datasettet inneholder lister med gyldige verdier for ulike typer:

  • publikasjontype (stortingsmelding, proposisjon, nou)
  • publikasjonspråktype (bokmål, nynorsk, nordsamisk, engelsk)
  • publikasjonformattype (pdf, epub, rtf, xhtml)

Dette datasettet gjør det mulig for eksterne brukere å få oversikt over lovlige verdier for de ulike publikasjon relaterte attributt typene.

Alle støttedata typene har følgende parametere:

id
Eksempler på id er «PUBTYPE_PRP», «PUBFORMAT_PDF» og «SPRAKTYPE_EN»

navn
Eksempler på navn er «Proposisjon», «PDF» og «Engelsk»

navn_pa_engelsk
Eksempler på navn på engelsk er «Draft resolutions and bills», «PDF» og «English».

aktiv
Brukes for å indikere om typen er i aktiv bruk, eller bare for historisk informasjon.

sortering

Når den er spesifisert kan den brukes for sortering som ikke er alfabetisk.

For publikasjon støttetypene er det i tillegg lagt til en parameter «kode» som får typiske verdier «PRP».