Dokumentasjon for departementer

Hent data for departementer fra 1814 og frem til i dag.

Bruk av API

For å benytte deg av Regjeringens API må du registrere deg. Du vil da motta en API-nøkkel på den oppgitte e-postadressen. Registrer deg her.

Swagger

Swagger UI er et open source rammeverk som gjør det lett å dokumentere funksjonalitet i APIet, samtidig som det gjør det lettere for utviklere å oppdage funksjonalitet i APIet.

Swagger (dokumentasjon for API)

Detaljert beskrivelse

Her finner du detaljert beskrivelse av datasett som er tilgjengelig fra API som er tilknyttet departementer.

Eksporter liste med departementer 

  • departementkode
  • minfradatotid
  • maxfradatotid
  • mintildatotid
  • maxtildatotid
  • datotid («snapshot»)

Eksempel url: https://data.regjeringen.no/api/v1/departementer/?datotid=2017-01-01&api_key=abrakadabra

Datasettet inneholder en liste med basis departement informasjon for alle departementer som var aktive på angitt dato. Departement avdelinger er ikke med her. Se beskrivelse av et enkelt departement nedenfor for detaljer.

Forespørsel uten parametere returnerer alle aktive departementer, antar dato som nåtid.

Eksporter informasjon om et spesifikt departement 

Eksporter informasjon om et spesifikt departement med utgangpunkt i en kjent id. Her kan man ha med parameter som gjør at avdelinger blir med i datasettet:

  • departementavdelinger

 Eksempel url: https://data.regjeringen.no/api/v1/departement/?departementid=DEP_FD_1885_09_01&departementavdelinger=true&api_key=abrakadabra

Datasettet inneholder basis informasjon om departementet; kode, navn, ansvarsområde etc., samt eventuelt en liste med avdelinger.

Departement

id
Eksempel: "DEP_KD_2006_01_01"

kode
Eksempel: "KD"

navn
Eksempel: "Kunnskapsdepartementet"

navn_pa_engelsk
Eksempel: null

organisasjon_nummmer
Eksempel: ""

ansvarsomrade
Eksempel: "Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for ..."

ansvarsomrade_pa_engelsk
Eksempel: ""

historisk_kommentar
Eksempel: "Navnet Kunnskapsdepartementet ble ..."

historisk_kommentar_pa_engelsk
Eksempel: ""

primaer_forloeper_departement_id
Her er det ennå ikke lagt inn noe informasjon. Eksempel: ‘null’

sekundaer_forloeper_departement_id_liste
Her er det ennå ikke lagt inn noe informasjon. Eksempel: ‘null’ eller ‘[]’ (tom liste)

primaer_etterfoelger_departement_id
Eksempel: null

sekundaer_etterfoelger_departement_id_liste
Her er det ennå ikke lagt inn noe informasjon. Eksempel: ‘null’ eller ‘[]’ (tom liste)

avdeling_liste
Se beskrivelse av departement avdeling nedenfor

fra_dato
Dato når denne departement instansen ble etablert. Eksempel: "2006-01-01"

til_dato
Eventuell dato når denne departement instansen ble nedlagt. Eksempel: ‘null’

Det er lagt til parametere som kan inneholde informasjon om departementets reorganiseringshistorie. Dette gjelder primær forløper og sekundære forløpere og tilsvarende etterfølgere for nedlagte departement instanser. Det er foreløpig ikke lagt til noe informasjon her. Ideen er å kunne sørge for å strukturere en del av informasjonen som nå ligger i fritekst feltet «historisk kommentar» for programmatisk å kunne visualisere departementets reorganisering langs en tidslinje.

Departementavdeling

id
Eksempel: "AVD_FO_2006_01_01_DEP_KD_2006_01_01"

kode
Eksempel: "FO"

navn
Eksempel: "Forskingsavdelinga"

navn_pa_engelsk
Eksempel: ""

ansvarsomrade
Eksempel: "... For avdelinga inneber det ..."

ansvarsomrade_pa_engelsk
Eksempel: ""

fra_dato
Eksempel: "2006-01-01"

til_dato
Eksempel: "2018-03-01"