Datasett

Data kan hentes ut som nedlastbare datasett.

Tilgjengelige data

Foreløpig finnes følgende data tilgjengelig som åpne data:

Dokumenter

Omfatter foreløpig bare NOUer, meldinger og proposisjoner.

Regjeringer

Oversikt over aktiv og historiske regjeringer med statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

Departementer

Oversikt over aktive og historiske departementer.

Styrer, råd og utvalg (SRU)

Oversikt over aktive og historiske styrer, råd og utvalg og deres medlemmer.